30 January 2012

-20°C?!

Yes, that's right. It should be -20°C this weekend and what do I do? I decide to travel to the Czech Republic... I am aware of the fact that every normal person on this planet would rather strategically sit next to a heater, sipping hot chocolate (with mini marshmallows!).
I guess I need to raid my closet hangers for the warmest stuff I own. Like this kitty cat sweater from H&M.
-
What a better way to drink milk than from a wine glass?
... and by the way, if Elvis were alive, his favorite sandwich would have been Nutella&banana. True story!

---

Jo, je to tak. tento víkend má být -20°C a já udělám co? Vydám se na výlet do Čech... ano, jsem si vědoma toho, že každý normální člověk by se radši v takovém počasí přivázal k topení s hrnkem horké čokolády (s mini marshmallows!) v ruce.
Asi budu muset prohrabat skříně věšáky a najít co nejteplejší svršky. Jako třeba tento svetr s kočičkama z H&M.
-
Jde mléko pít jinak než ze sklenice na víno?
... a mimochodem, kdyby byl Elvis naživu, jeho oblíbeným semdvičem by byl sendvič s Nutellou& banánem. Fakt!

22 January 2012

Comfort food level: Japanese.

Do you want me to show you all the culinary cuteness I brought to the gray city of Berlin?

Chcete vidět všechny ty kulinářské roztomilosti, co jsem si přivezla do šedivého Berlína?

20 January 2012

Greetings from B&B.

A post with my personal B&B highlights coming soon...

19 January 2012

Weekend in Amsterdam.

Není vám do zpěvu? Jeďte do Amsterdamu!
Feeling blue? Go to Amsterdam!
"Zabiju tě a sežeru tvůj mozek."
"I'll kill you and eat your brain out."
Schody do mého hotelového pokoje. Představte si, jít po nich v podroušeném stavu...
The stairs leading to my hotel room. Imagine what it's like going home mildly intoxicated...

18 January 2012

Tokyo - Tsukiji fish market, Hamarikyuu garden & Asakusa

Většinu mých přátel by dovnitř nepustili.
Most of my friends wouldn't be allowed in.
Prostě jen venkovní kuchyně...
Just an outdoor kitchen...

12 January 2012

Tokyo - Imperial Palace

Okolí císařského paláce je veřejnosti otevřené pouze dva dny v roce - 2.1. a v den císařových narozenin, který aktuálně vychází na 23.12. Tak jsem se vydala poklonit se vládci a zapsat své jméno do knihy hostů...

The Imperial Palace surroundings are open to public only on 2 days every year - on 2.1. and on the day of the Emperor's birthday, which is now 23.12. So I went to bow to the Emperor and write my name to the guestbook...

Taková důležitá mise vyžaduje spoustu energie. Sněz-co-můžeš bufet s dortíky mi ji dodal tak na měsíc dopředu...
Such great mission requires lots of energy. I got it at an All-You-Can-Eat buffet with cakes and sweets... gave me sugar rush.
Potřebuju si vyrobit takovovou uniformu...
I need to make this uniform...
Prosinec v Tokyu.
Just December in Tokyo.
Slečny se šly proběhnout...
Just some joggers...