27 February 2012

It's sushi time, sailors!

And the party continues... with a magnificent sushi lunch that I made for my friends, like the perfect housewife that I am. Ahoy!

A párty pokračuje... tentokrát úžasným sushi obědem, který jsem pro kamarády připravila - jako správná housewife. Ahoj, kapitáne!
(necklace, shirt - H&M, hats - some navy shop)

26 February 2012

The comic dress in all its glory.

So I'm one year older. Wiser? Maybe...
Thank you for your lovely birthday wishes, greetings from windy Berlin!

Tak jsem teda o rok starší. A chytřejší? Možná...
Děkuji všem za milá přání, zdravím vás z větrného Berlína!
(dress - by Eva Liliana, sunglasses - H&M, bag - H&M, jacket - H&M shoes - Vagabond, necklace - H&M)

25 February 2012

24 February 2012

Lomo life.

Some impressions from my life through the lens of my lomo toy (Berlin, Olomouc - my hometown, some random stuff and some examples of fine fashion bloggers' dining).
I love this city, seriously. Just got back from my first visit of Don Xuan Center, the "Vietnam Town" of Berlin. I had a delicious bun cha, bought a unicorn figure and some sewing supplies and will sure be back for some more Vietnamese goodness!

Pár okamžiků zachycených čočkou mé lomo hračky (Berlín, Olomouc - mé rodné město, pár divností a několik příkladů stravování fešnblogerek). 
Miluju tohle město, vážně. Právě jsem se vrátila z první návštěvy Don Xuan Center, místního "Vietnam Town" (=pražská Sapa). Měla jsem tam výborné bun cha, koupila jsem si sošku jednorožce a pár věcí na šití a určitě se tam brzo vrátím pro další kýče a vietnamské dobroty.


23 February 2012

Second hand winter sale hunt!

"All for 3 EUR" sale in the huge second hand store just around the corner from my place? Challenge accepted! I came home with a bag full of rather bizarre stuff, some of it just waiting to be turned into my "top 10 favorite" pieces. Like this Bavarian dress. Stay tuned, it's gonna get a major sailor style make-over, sailor collar included!

Výprodej "vše za 3 EUR" v obřím sekáči hned za rohem od mého bytu? To byla výzva! Domů jsem si odtáhla mega tašku plnou bizarních věcí, některé z nich mají potenciál dostat se (po decentních úpravách) do mé "top 10" oblíbených součástí šatníku. Jako třeba tyhle bavorské krojové šaty. Zůstaňte na příjmu, chystám se z nich udělat námořnické šaty včetně námořnického límce!

21 February 2012

Yet another dress made by yours truly...

I loved the comic dress pattern so much that I decided to use it for another dress that I wanted to make. The skirt fabric is "3D", the spots are from a lovely fluffy material. And because I'm looking forward to spring so much, I made this one sleeveless :)

Komiksové šaty mě nadchly natolik, že jsem se rozhodla použít ten samý střih pro výrobu dalšího modelu, který jsem si chtěla ušít. Sukně je z "3D" látky, puntíky jsou z takového příjemného, jakoby chlupatého materiálu. A protože už se strašně těším na jaro, udělala jsem tyto šaty bez rukávů :)

19 February 2012

Decoupage!

Just finished my first decoupage project - I'm afraid that all my boring blank belongings will get decoupaged very soon :)

Právě jsem dokončila svůj první projekt vytvořený ubrouskovou technikou - obávám se, že všechny jednobarevné předměty ve svém bytě brzy "zubrouskuju" :)

16 February 2012

Lola Ramona - these shoes were made for loving.

Do you have a "shoe porn" folder on your computer as well? Admit it! Mine has been taken over by Lola Ramona's SS2012 collection. Wanna see?
In case you haven't heard of Lola Ramona just yet, let me enlighten you: it's an amazing shoe brand from Denmark, founded in 2006 (still quite young!). "Visually stunning shoes, calling out for attention and daring to call attention to contrast", that's exactly what Lola Ramona's philosophy is all about. Beware: in this case, you really get what you pay for - top quality shoes that look great & will last you for lifetime.

Taky máte v počítači složku s názvem "shoe porn"? Přiznejte se! Tu moji ovládla nová kolekce značky Lola Ramona pro letní sezónu 2012. Chcete se podívat?
V případě, že jste o Lola Ramona ještě neslyšeli, ráda bych vás poučila: je to úžasná značka bot z Dánska, založena v roce 2006 (čili docela čerstvá záležitost). "Vizuálně okouzlující boty, které přitahují pozornost a ohromují detaily", přesně taková je filozofie značky Lola Ramona. Pozor: v tomto případě opravdu dostanete za své peníze to, co očekáváte - boty prvotřídní kvality, které vypadají skvěle & vydrží vám věky.

---

Ballerinas? Heels? Whatever your feet desire... Perfect for pairing up with simple dresses and matching accessories.

Baleríny? Podpatky? Po čem vaše nožky touží... Perfektní k kombinování s jednoduchými šaty a doplňky v ladících barvách.

The most favorite form - you can run around in these all day :)

Nejoblíbenější tvar - dá se v nich běhat celý den :)

And my absolute favorites:

A moje nejoblíbenější:
I marked my favorites with a little heart. Which ones do you like the best?

Svoje favority jsem označila srdíčkem. Které se nejvíc líbí vám?

15 February 2012

New dress preview

It's still warm from the sewing machine. U like?

Jsou ještě teplé od jehly. Líbí?

14 February 2012

Me gusta.

I finally finished my very first retro bustier - the straps are not finished yet, I have to readjust them a little bit... but it doesn't look too bad, does it? I think I'll also make a swimsuit with this pattern - with high-waisted panties, of course... yum!

Konečně jsem dokončila svůj první retro bustier - ramínka ještě nejsou dokončená, musím je ještě trochu jinak umístit... ale nevypadá to špatně, ne? Asi si udělám i plavky podle toho samého střihu - samozřejmě s vysokými kalhotkami... ňam!
Miracles really do happen. Believe it or not, I was reunited with my beloved phone case - I just forgot it in the atelier! Couldn't be any happier... Because it's V-day, I made myself a big cup of a special chocolate-chili tea "For Love", celebrating the love that I have for myself and the ones around me. Did you do anything special today?

Zázraky se vážně dějí. Věřte tomu nebo ne, dostal se ke mně zpátky můj milovaný obal na telefon - zapomněla jsem si ho v ateliéru! Měla jsem vážně radost... Protože je Den V, udělala jsem si velký hrnek speciálního čoko-chili čaje "Pro lásku" a oslavila jsem tak lásku, kterou chovám k sobě a svým bližním. Dělali jste dnes něco speciálního, valentýnského?

13 February 2012

I have a new roommate!

Her name is yet to be decided and I'm sure we'll get along just fine. We share the same taste in clothes and she doesn't mind when I stick pins into her purple body. A match made in heaven!

Mám novou spolubydlící! Ještě jí musím vymyslet jméno, ale už teď vím, že si budeme perfektně rozumět. Máme stejný vkus, co se oblečení týče, a nevadí jí, když do jejího fialového tělíčka píchám špendlíky. My jsme se hledaly!

...and I'll finally mix crystal resin and finish this old project of mine!

...a konečně rozmíchám pryskyřici a dokončím tenhle velestarý projekt!

12 February 2012

Relax! (+WANTED! Dead or alive)

I survived a wild marathon of getting from one place to another, one meeting to another, one office to another... all that in the Czech Republic, in temperatures around -20°C. Hereby I'd like to thank my immune system for not letting me down and bravely beating all the nasty viruses surrounding me (might or might not be metaphorical, go figure).
After getting back to my Berlin base, washing all my clothes and making sure everything is just as I left it a week ago, I enjoyed a long hot shower with this new L'Occitane shower gel... a girl needs a break sometimes, you know? :)

---

Přežila jsem divoký maraton přemisťování z místa, schůzky na schůzku, z úřadu na úřad... to vše v Čechách, v teplotách okolo -20°C. Tímto bych ráda poděkovala svému imunitnímu systému za to, že mě nenechal na holičkách a hrdinně zapudil všechny hnusné viry, co se kolem mě pohybovaly (metafora, nebo ne? Přeberte si to, jak chcete...).
Když jsem se vrátila na svou berlínskou základnu, vyprala dvě plné pračky a přesvědčila se, že je všechno v takovém stavu, v jakém jsem svůj byt před týdnem opustila, dopřála jsem si dlouhou horkou sprchu s tímhle relaxačním gelem od L'Occitane... člověk se občas musí rozmazlit, ne? Můžu ho doporučit všem emancipovaným a těžce pracujícím ženám (haha) - díky esenciálním olejům z levandule, tea tree a geranie budete po sprše odpočinuté a připravené dát si zasloužený spánek. Mimochodem, vůně je hodně unisexová, takže pokud patříte mezi ty, co slaví Valentýna, můžete tento sprcháč třeba věnovat svému milému, který si jistě taky relax zaslouží...

ATTENTION!!!
Something terrible happened. I lost my beloved phone case in Leipzig... I got really attached to this piece of fake white leather with a lovely print (H&M), and I can't google it or find it online anywhere. Pretty please, if you happen to own this or know someone who does... would you be willing to make me happy and sell it to me? 
---
Stalo se mi něco opravdu nemilého. V Leipzigu jsem ztratila svůj milovaný obal na telefon... měla jsem k tomu kousku bílé kůže s rozkošným potiskem (H&M) docela hluboký vztah, a nemůžu ho vygůglit ani nikde najít. Prosím pěkně, pokud tohle pouzdro náhodou vlastníte nebo víte o někom, kdo ho má... udělali byste mi obrovskou radost a prodali byste mi ho?

03 February 2012

Foodgasm party vol. I

The first of a series of our culinary parties (Japanese and Slovak food parties coming up next!). Víťa cooked delicious goulasch for us... mmm yummy! A perfect way of spending these cold afternoons...

První ze série našich kulinářských party (japonská a slovenská budou brzy!). Víťa nám uvařil výborný guláš... ňam ňam! Perfektní způsob, jak přežít tato mrazivá odpoledne...

01 February 2012

Mega collar dress.

Just wanted to share this with you... I finally finished this bizarre dress, it turned out nice I think! Please don't mind my not-so-fresh face, I snapped this picture in the morning because I was so impatient and wanted to show this dress to the world right away! :)
The oversized collar comes from a shop in Berlin that got closed down... I got it for free!
Can't wait for my tailor's dummy to arrive, it will make sewing and taking pics of finished garments SO much easier!

Chtěla jsem vám ukázat, co jsem zase ušila... konečně jsem dokončila tyhle maličko bizarní šaty, podle mě vůbec nedopadly špatně! Moc si nevšímejte mého prapodivného výrazu, fotka vznikla brzy ráno, protože jsem byla netrpělivá a chtěla jsem se o radost z dokončených šatů HNED podělit :)
Obrří límec pochází z jednoho berlínského obchodu, který už je zavřený a já jsem se náhodou dostala ke zbytkům skladových zásob - takže jsem ho dostala zadarmo!
Nemůžu se dočkat, až mi dorazí krejčovská panna, šití a focení hotových modelů pak bude o DOST jednodušší.
hat and gloves - H&M, dress - by Eva Liliana